Spravodlivosť a moc musia držať pokope,
aby sa spravodlivosť stala mocou a moc spravodlivosťou.

 • JUDr. Jozef Štefánik

  JUDr. Jozef Štefánik

  fúzie, akvizície, obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, pozemkové právo,konkurzy a reštrukturalizácie, zmenky, šeky 

 • JUDr. Július Csorba, LL. M.

  JUDr. Július Csorba, LL. M.

  fúzie, akvizície, reštrukturalizácie, právo obchodných spoločností, zmluvné vzťahy v obchodných spoločnostiach, obchodné zmluvy, zmenky, šeky 

 • Kamil Popiolek

  Kamil Popiolek

  ťažobné a energetické právo, právo hazardu, pracovné právo, fúzie a akvizície 

 • Konrad Łabudek

  Konrad Łabudek

   

 • dr. Rákosfalvy Zoltán

  dr. Rákosfalvy Zoltán

   

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia