JUDr. Július Csorba, LL. M.
JUDr. Július Csorba, LL. M.

csorba@ak-csorba.cz

+ 420 733 101 218

Mgr. Július Csorba, LL.M.
tel: + 420 733 101 218
mail: csorba@ak-csorba.cz

Vzdelanie:
Právnická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, Mgr., 2000
New York University School of Law, New York, Master of Laws in Corporation Law, 2003

Členstvo v komorách:
Česká advokátní komora (advokát)

Oblasti špecializácie:
fúzie, akvizície, reštrukturalizácie, právo obchodných spoločností, zmluvné vzťahy v obchodných spoločnostiach, obchodné zmluvy, zmenky, šeky

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia