Našim klientom poskytujeme špičkové právne služby. Ku klientovi pristupujeme individuálne a na jeho požiadavky reagujeme flexibilne a efektívne. Navrhujeme komplexné a premyslené postupy a ponúkame profesionálne a účinné riešenia problémov. Poznáme špecifiká právneho prostredia strednej a východnej Európy a potreby klientov využívajúcich naše služby.

Pre našich súčasných klientov poskytujeme kompletné právne poradenstvo pri projektovej činnosti, zakladanie aj likvidácie obchodných spoločností, pracovnoprávnu a celkovú korporačnú podporu, bežný styk s príslušnými orgánmi verejnej moci a správu nehnuteľností, pohľadávok a iného majetku.

Okrem toho našich klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy a samosprávy nielen v Slovenskej republike a zabezpečujeme kontakt klientov s poskytovateľmi exekútorských a notárskych právnych služieb a s daňovými a účtovnými poradcami. Nevyhnutnými črtami našej práce sú:

- profesionalita a vysoká odbornosť
- lojalita a diskrétnosť
- flexibilita a efektivita
- individuálny prístup a nekonvenčné riešenia

Členmi našej advokátskej kancelárie sú výlučne právnici, ktorí prirodzene ctia a uznávajú uvedené hodnoty.

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia