UNITED LAWYERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 36 662 291, DIČ: 2022234181, IČ DPH: SK 2022234181
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 41820/B
IBAN: SK 35 1100 00000029 2589 2257, SWIFT:TATR SK BX


Offices:

Slovenská republika
Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

JUDr. Jozef Štefánik
Tel: +421 907 886 099 
stefanik@unitedlawyers.eu
Hlavná 23, 917 01 Trnava

Česká republika
Florentinum A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Mgr. Július Csorba, LL. M.
Tel: +420 733 101 218
csorba@ak-csorba.cz

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia