dr. Rákosfalvy Zoltán
dr. Rákosfalvy Zoltán

rakosfalvy.zoltan@ rakosfalvy.hu

+36 96 523 835

Vzdelanie:

ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem), právnická  fakulta, Budapešť, Dr.

Členstvo v komorách:
Maďarská advokátska komora  (advokát)

Oblasti špecializácie:

občianske právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, trestné právo, daňové právo, vymáhanie pohľadávok

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia