Mgr. Andrea Vašková
Mgr. Andrea Vašková

akvaskova@centrum.sk

+421 918 359 701

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr., 2010

Členstvo v komorách:
Slovenská advokátska komora (advokát)

Oblasti špecializácie:
korporátne a zmluvné právo, konkurzné právo, právo  nehnuteľností, pracovné právo, súdne spory, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a rodinné právo

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia